Czym jesteś
Helena Szymko

Jesteś pragnieniem-czy już kochaniem
a może tyko wiatru graniem
na pewno – duszy niepokojem
pobudzasz wszystkie zmysły moje
zburzyłeś życia mojego ciszę
twoim istnieniem wciąż osaczana
już nie szum wiatru lecz ciebie słyszę
słyszę cię serca mojego drganiem
ciepłym deszczem w blasku poranka –
gdy wybrzmiewasz muzykę na fortepianie
i tą melodią ubarwiasz ciszę