Głębia duszy
Helena Szymko

Pozwól mi poznać –
głębię twojej duszy
twoich pragnień
odczytać tęsknoty
pławiąc się w myślach
poznać tajemnicę
czyjemu sercu
twoje serce służy
myśli ułożyć
w spokój i ostoję
by nasze życie
nabrało sensu
dajmy się ponieść
tej pięknej chwili
która obojgu ubarwi życie
szarość dni rozjaśni –
wspólną drogę wyznaczy