Iluzorycznie
Grażyna Perlińska

myślisz o mnie?
– często…
tęsknisz?
– codziennie…
to może jednak kochasz?
– może…
szukam cię na naszych ścieżkach…
– teraz rzadko wychodzę…
szkoda, bo może spotkalibyśmy się
– tak, moglibyśmy razem pomilczeć…
to – pa! do jutra.
– nie przyjdę… zgubiłam azymut.