Improwizacja / Estemporanea
Izabella Teresa Kostka

Zapomnę rozstanie
jak podartą chusteczkę,
której rogi wbiły się w serce,
momenty to diamenty
wzbogacające bolejącą duszę
gdy żal rozum odbiera.

Nie zapłaczę odchodząc,
zostawię tchnienie
uwiecznione w rękopisie,

on także obróci się w popiół.

Estemporanea / Improwizacja
Izabella Teresa Kostka, 2019