Drodzy Państwo!

Stowarzyszenie Autorów Polskich o/Kołobrzeg, zgodnie ze wstępnymi ustaleniami w czasie plenerów literackich w 2018 r., rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń do wydania nowej antologii za 2018 rok. Będzie to antologia uczestników plenerów literackich oraz Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Moja Niepodległa” z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości.
Edytorem antologii będzie Oficyna Wydawnicza „STON2” z Kielc.

Warunki uczestnictwa:
– biogram (w miarę zwięzły, eksponujący dorobek literacki),
– aktualne zdjęcie niepublikowane dotąd w naszych antologiach (WYSOKIEJ JAKOŚCI),
– wiersze, krótkie utwory prozą, krótkie eseje, teksty satyryczne (do wyboru zestawu najwartościowszych: wierszy na dwie str., prozy bądź eseju na trzy str. formatu B5, jak w dotychczasowych antologiach, przesyłać należy wraz z biogramem i zdjęciem wyłącznie ELEKTRONICZNIE na adres mailowy wydawnictwa: nyczaj@pro.onet.pl
– partycypacja w kosztach opracowania i druku antologii w tym także przez uczestników Konkursu “Moja Niepodległa” wyniesie 90 zł od osoby za 3 egzemplarze, termin nadsyłania tekstów i dokonywanie wpłat na podane niżej konto – wydawcy do 31 stycznie 2019 r.
– promocja antologii nastąpi podczas Kołobrzeskiej Nocy Poezji w, która odbędzie się w terminie 28 do 30 marca 2019r w Kołobrzegu
– antologia wysyłana będzie nieodpłatnie na podany w e-mailu dokładny adres domowy uczestnika – zamawiającego.

ZAPRASZAMY wszystkich autorów tekstów, którzy zgłosili swoje utwory literackie do Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Moja Niepodległa” i prosimy o ponowne przesłanie swoich prac na adres: Irena Nyczaj 25-411 Kielce, ul. Kasprowicza 1/20 Wydawnictwo STON2.

UWAGA: opracowywanie antologii nastąpi dopiero po wpłaceniu kwoty 90 zł przez wszystkich chętnych na konto mBank nr 33 1140 2017 0000 4002 0804 4655 Irena Nyczaj 25-411 Kielce, ul. Kasprowicza 1/20, z dopiskiem: antologia „Moja Niepodległa”

Kontakt z organizatorem:
mailto: biuroseli@poczta.fm
aktualne informacje dot. konkursu- http://www.naszapoezja. pl
tel. 781 821 163

Prezes SAP o/Kołobrzeg
Marian Z Jedlecki