Jest taki dzień, taki wieczór
Jadwiga Miesiąc

Jest taki wieczór
piękny grudniowy
jest jasność nieba
z milionem gwiazd
i jedna gwiazda
ta najjaśniejsza
co do wieczerzy
wciąż zaprasza nas

Zmierzch ukrył wszystkie
serc niepokoje
radość uśmiechem
duszę rozpala
siostro i bracie
siądźcie przy stole
niech słowa kolęd
przypomni wasz śpiew

Splećmy swe dłonie
porzućmy spory
przytulmy tych
co wczoraj błądzili
wybaczmy grzechy
niepopełnione
w tę noc jedyną
tylko miłości
ogień płonie