Jeszcze nie wiem…
Alicja Kayzer

Jeszcze
nie wiem
gdzie niebo.
Jeszcze
nie wiem.
Szukam
pośród trzcin,
pośród traw
wysokich,
pośród ludzi,
akordów,
plusku wody,
w gór połysku,
wiatru szumie.