Koniunkcje
Grażyna Perlińska

znam tylko prawdę z jednej strony
druga część – to półprawdy
okrągłe zdania wyglądają ładnie
ale niewiele z nich jest prawdą
lubię muzykę i ty kochasz grać
– to prawda
pozostałe – to miraże
– koniunkcje zerowe…
i nic z nich nie powstanie
wolę astronomiczne artefakty…
choć odległe – są prawdziwe.