“Ku dobru ludzkości”
Robert A. Dyduła

“Ku dobru ludzkości”

Każdy chce być silniejszy i potężniejszy.
Jednak to nie walką człowiek zwycięża…
lecz uporem i konsekwentnym działaniem…
a walka tylko ubarwia chwile zmęczenia…
nieustanną gonitwą za chwilą wytchnienia…
dążeniem do więcej, lepiej i piękniej…
wmawianiem sobie i innym, innym i sobie
czym prawda jest, a czym kłamstwo
być może
ścieląc drogę karmazynowym całunem
otworzy nam wrota doznań i poznania
a może otworzy umysł rodzący pytania
i nieustanny pościg, wyścig i gonitwa
za chwilą, za czasem
Każdy walczyć może
byle w pokorze i skrytości
Ku dobru ludzkości!!!

DyRo
22 października 2019 r.
Kołobrzeg