Liryka i rytm boży
Zygmunt Jan Prusiński

Ten Stevie poprawił mi humor…

A się zaśpiewał
jego piosenka „Isn’t She Lovely Lyrics”
grała mi dwie godziny.

I Ewa nabrała skrzydeł
rozkołysana sukienka do końca wiersza
tupała obcasami na parkiecie.

A ja odganiałem gęsi –
i one chętne do tańca.

Nazbierało się zapędu –
poeci teraz piszą wiersze.

A Wonder poszedł ze zmęczenia
na łąkę przybliżyć do oczu sjestę.

3.5.2013 – Ustka
Piątek 14:30

Wiersz z książki „Córka Wiatru”