Stowarzyszenie Autorów Polskich KołobrzegInformujemy, iż staraniem Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Autorów Polskich poczynione zostały próby wydania dwóch kwartalników:

1. Literatura Współczesna (poezja, esej, recenzje, przekłady, kronika SAP)
2. Zeszyty Naukowe(z różnych dziedzin)
3. Wydawnictwa będą przesyłane do wszystkich bibliotek, jako egzemplarz obowiązkowy

Ponadto dostępne będą jedynie w prenumeracie. Oczywiście autorzy, którzy zamówią prenumeratę, będą preferowani. Prosimy także o zainteresowanie prenumeratą biblioteki w swoich miejscach zamieszkania. Wynik prenumeraty jest istotnym czynnikiem ukazania się obu kwartalników.
Materiały dopracowane redakcyjnie będą rozpatrywane w formie elektronicznej.

mailto:redakcja@gazetaautorow.pl lub sap125@gazeta.pl

Prenumerata:
Literatura Współczesna ( kwartalnik)
2018 nr 2 nr 3 nr 4 – po 25 zł za egzemplarz
2019 nr 1 nr 2 nr 3 nr 4 – po 25 zł za egzemplarz

Zeszyty Naukowe
2018 nr 1 nr 2 nr 3 i nr 4 – po 25 zł
2019 nr 1 nr 2 nr 3 i nr 4 – po 25 zł
Opłaty wraz z zamówieniem gwarantuje otrzymanie w/w czasopism. Materiały prosimy wysyłać na adres: redakcja @gazetaautorów.pl lub sap125@gazeta.pl

Informacja przekazana jest przez oddział kołobrzeski Stowarzyszenia Autorów Polskich