MINISTRANT NIEUGIĘTY
Kazimierz Surzyn

Nie straszna była droga
trzy kilometrowa do kościoła
chociaż bardzo bolały nogi
a potem czekała szkoła

Służyć Bogu rzecz największa
taka radość w opłatku chleba
miłość czysta jak źródełko
i w sercu kawałek nieba

I nagroda na Międzynarodowym Konkursie
Poetyckim i Literackim im. Ks. kan. Józefa Jamroza
“O autentyczną wiarę” i “O ludzkie serce człowieka”
w Mszanie Dolnej.