NA ÓSMEGO MARCA
Izabella Teresa Kostka

 

Rozpruta lalka
o wydętych ustach,
poprawiona kobiecość
w zgodzie z Instagramem,
zatracona wiara
we własną wartość…

Obudź się Kobieto!

Jesteś kapłanką
wszelakiego życia,
nie służącą w domu Adama,
każ się uwielbiać
za prawdziwe oblicze,
a nie omamiać ósmego marca.

Ubierz się w godność
zrzucając uprzedzenia,
podnieś duszę z kolan
boś Ty nie Kopciuszkiem,
lecz Królową jesteś!

Izabella Teresa Kostka
Na 8 marca 2019
Prawa autorskie zastrzeżone