Olśnienie
Alicja Kayzer

Spojrzałam
w oczy
Wieczności.
I wiem,
że mogę
w nią
wniknąć
tylko
przez Miłość.