Autorzy:

Helena Szymko
Danuta Ostrowska
Zygmunt Jan Prusiński
Ewa Maciejewska
Maciej Jackiewicz
Jarosław Pasztuła
Marek Górynowicz
Marian Jedlecki
Antonina Marcinkiewicz