Poniedziałkowe pocałunki
Zygmunt Jan Prusiński

Motto: „wiem i nie wątpię i nie zwątpię nigdy”
– Penelopa Ewa Bednarz –

Na razie walc przycichł
gołębie odleciały
a ja roznoszę myśli o niej –
choć to nie jest niespodzianka.

Wiedzą o tym wszyscy
że zdejmuję jej pantofle
by podróżować z nią
w istotnych zasłonkach.

Obserwuje mój ruch
leży tak otwarta w sobie
bym mógł dotrzeć w głąb
wiersza przez nią napisany.

To jest rzeźba – poetka
moich erotycznych zwiastun
w cichej Zatoce Delfinów.

I nic nam nie potrzeba
poranny świt z wiatrem
podaje nam metrum…

I tak czynimy nutami rąk
aż do ostatniego rozdziału!

25.2.2013 – Ustka
Poniedziałek 10:28

Wiersz z książki „Erotyczne zwiastowanie”