Przyjaciel
Helena Szymko

W przyjaźni – każda myśl
rodzi się w ciszy
każda tajemnica
jest skryta skrzętnie
pomocna dłoń
na wyciągnięcie ręki
przyjaciel – to ktoś
kto cię rozumie

i w trudnych chwilach
będzie przy tobie
serdecznym słowem
zawsze pocieszy
i będzie trwał
przy twojej osobie
taki przyjaciel
to skarb najcenniejszy
więc doceń to
że wciąż jest przy tobie
on w każdej chwili –
z pomocą pospieszy