Rozstanie
Helena Szymko

Tak trudno mi rozstać się z tobą –
lecz los który nas zbliżył
nie pozwala mi dłużej
przy tobie pozostać
miłość która nas nawiedziła
sprawiła – że to czego pragnęłam
spełnić się nigdy nie miało

nie wiedziałam że będę
jeszcze kiedyś – tak bardzo kochała
nie szukajmy tu winnych
to los nie dał nam szansy
ta miłość, pominęła się z czasem
pojawiła się znikąd
naszych lat nie liczyła

lecz pomimo jej złych obliczeń
wciąż emocjami silna
na stałe zaległa w sercu
by nigdy już żadna inna
nie miała do niego wstępu
zamknęła za sobą mojego serca wrota
pozostały mi tylko wspomnienia
i wciąż dręcząca tęsknota