Tylko bądź
Helena Szymko

Bądź przy mnie zawsze –
bądź tu i teraz
i swoje serce dla mnie otwieraj
karm mnie codziennie
słodyczą słowa
by moje życie w smutku nie trwało
będziemy się dzielić
słowem miłości
pić wodę życia ze wspólnej czary
już nic nie zburzy
naszych pięknych marzeń
i nikt nie podważy –
w naszą miłość wiary