Tylko to?
Alicja Kayzer

Białe ściany.
Białe ściany.
Kolumny też białe
jak śnieg. Gładkie.

Nic słońca odblasku.
Cieniem się płożących
barw wiosny czy jesieni.
Nic chropowatości
wzgórz, dolin
zasnutych zielenią.
Nic z kolorów?
Czajek wrzasku?
Zamkniętego czaru
w brzozy korze?…

Tylko to nas czeka?
Tylko to? To niewiele.
Niewiele. A może
…może jednak
choć kawałek tęczy?…