Ułatwiajmy sobie życie
Helena Szymko

Ułatwiajmy sobie życie wzajemnie –
to takie szczytne a nic nie kosztuje
zwykły międzyludzki miły gest może sprawić
uśmiech na zatroskanej twarzy
pomimo nieszczęść – świat wcale nie jest taki zły
on naszym wspólnym domem jest
niech wiara w człowieka nigdy nie zaginie
darzmy się nawzajem uprzejmością
a złe zdarzenia będą mniej bolesne

dbajmy o uczciwość naszej duszy
bo wszystko co posiadamy teraz
to tylko dobra doczesne
nie pozwólmy się zatruć znieczulicy
a pozostaną po nas dobre wspomnienia
bo serce dobrego człowieka
zawsze los innego wzruszy
to serce pełne ciepła i sprawiedliwe –
na problemy innych wrażliwe