wczoraj
Marek Górynowicz

w mglisty poranek
samotna
ogarnięta lękiem

skryła się w moich dłoniach
biała jaskółka z papieru