Wirujące refleksje
Wiesława Kądziołka

W wieczornych rozmyślaniach o Tobie,
wirujemy tak szaleńczo w rytmie walca.
Wpatrzona w Ciebie nie myślę o sobie,
nic się już nie liczy, oprócz tego tańca.

Zwiewnym urokiem kroków zachwyceni,
wnikliwie w swoje oczy sobie patrzymy.
W mocnych odczuciach teraz pogrążeni,
aby stopić się w jedno oboje pragniemy.

W tanecznej chwili głębokiego natchnienia,
w miłosnych objęciach nastrojowego walca.
Czekamy spełnienia świadomego pragnienia,
aby odczuć głębszy sens, tego właśnie tańca.

Tańcząc wędrujemy przez dane nam tu życie,
każdy w takt innej melodii, dąży do spełnienia.
Dlaczego Stwórca zdecydował się na ukrycie
najważniejszego, celu ziemskiego istnienia?